Esittely

Suomen englanninopettajat ry on englannin kielen opettajien pedagoginen etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1948. 

Se on Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n suurin jäsenjärjestö. Yhdistykseen kuuluu noin 2000 jäsentä, jotka ovat peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten ja yliopistojen englanninopettajia.

Yhdistykseen voi liittyä SUKOLin jäsenenä maksamalla jäsenmaksun 17 €.

Suomen englanninopettajat ry valvoo jäsentensä pedagogisia ja ammatillisia etuja yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestön OAJ ry:n sekä SUKOL ry:n kanssa.

Hallituksen jäsenet

Suomen englanninopettajat ry:

* järjestää jäsenilleen täydennys- ja jatkokoulutuskursseja Suomessa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa jne.
* järjestää rinnakkais- ja täydennyskoulutusta SUKOLin koulutuspäivien yhteydessä
* myöntää jäsenilleen stipendejä koulutusmatkoihin ulkomaille
* tuottaa oppimateriaalia (lukion harjoitus- ja koesarja ’Test and Train’, 6. luokan koe, ammatillisen II asteen materiaali, preliminäärikoe ym.)
* laatii yo-kirjoitusten pisteytyssuosituksia
* järjestää kilpailuja oppilaille (kirjoituskilpailut ym.)
* palvelee jäsenkuntaa ja tiedottaa toiminnastaan toimistonsa välityksellä, SUKOLin julkaiseman Tempus -lehden englanninopettajain sihteerinpalstalla, verkkosivuillaan sekä oman jäsenjulkaisunsa Yours Trulyn kautta

Suomen englanninopettajat ry:n tavoitteena on pyrkiä siihen, että

* ala-asteella englantia opettavat koulutetut kieltenopettajat
* ryhmäkoko on riittävän pieni kaikilla asteilla mahdollisimman tehokkaan kielenopetuksen takaamiseksi
* kieltenopetus myös toisella asteella tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena
* ylioppilastutkinto vastaa valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita ja tutkintoa kehitettäessä otetaan huomioon
opettajien näkemykset
* järjestetään opettajille uusien ja ajanmukaisten opetusmenetelmien jatko- ja täydennyskoulutusta
* tuetaan opettajien oman kielitaidon ylläpitämistä
* jäsenkelpoiset englanninopettajat kuuluvat yhdistykseen
* yhdistyksen asema ja edustus kansainvälisessä toiminnassa vankentuu ja laajenee

Yhteistyökumppaneitamme ovat Embassy of the United States of Americathe British Councilthe Canadien Embassy, the Finnish Institute in Londonthe Finnish-British Societythe League of Finnish-American Societies in Finland ja the Embassy of Ireland sekä useat kansainväiset järjestöt.

Suomen englanninopettajat ry kuuluu seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), NACS (Nordic Association for Canadian Studies), NAAS (Nordic Association for American Studies) ja FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes).

Jokaisen englanninopettajan tulisi muistaa, että asioihin voi vaikuttaa parhaiten olemalla yhdistyksen jäsen!