Engelsklärarna i Finland rf

Engelsklärarna i Finland 

Föreningen arbetar nationellt och är medlem i SUKOL, språklärarförbundet i Finland rf. Engelsklärarna har ca 1600 medlemmar från alla utbildningsnivåer: engelsklärare i grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor, vuxenutbildning och universitet, samt i arbetarinstitut.  

Vi strävar efter

       att stärka effektivt lärande och inlärande av engelska som främmande språk på alla nivåer

       att stödja lärarna i sitt yrke 

Vi erbjuder våra medlemmar

       kurser i engelska i Finland eller utomlands

       stipendier för kurser utomlands

       alternativa program på SUKOLs årliga sammanträden

       senaste nytt i språkundervisningen i TEMPUS (SUKOLs medlemstidning), som också  innehåller sekreterarens spalt med information och senaste nytt inom förbundet

       prov och övningar för grundskolan och gymnasiet, med preliminärprov inför studentexamen

       tävlingar för elever och studerande (bl.a. uppsatser)

       ett inflytelserikt forum där man kan diskutera engelskundervisningen 

Vi verkar genom

       vår årligen valda styrelse som består av 9 personer från olika utbildningsstadier och delar av Finland.

       vårt kontor, vår årligen utkommande Yours Truly-tidning, tidningen Tempus, SUKOL och dess föreningar

       att göra förslag och ge utlåtanden till Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet och Studentexamensnämnden 

Vi understöds av

       USAs ambassad

       British Council

       Kanadas ambassad

       Finska institutet i London

       Finnish-British society

       The League of Finnish–American Societies in Finland

       Irländska ambassaden 

Vi tillhör dessa internationella organisationer:

IATEFL (International Association of Teachers of English as a foreign Language)

FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) genom SUKOL.

Du kan kontakta oss:

E-post: english@suomenenglanninopettajat.fi

Tel: +358 45 3179 731

Adress: Banmästargatan 11

               FIN-00520 Helsingfors

               Finland