6. lk kokeen 2021 palautekooste

Palaute peruskoulun 6. luokan englannin kokeesta 2021

Aikaisempia pidempiä peruskoulun 6. luokan englannin kokeita pidettiin ajallisesti hankalana järjestää 6. luokan kevätaktiviteettien lomassa ja raskaina opettajalle korjata. Tästä syystä Suomen englanninopettajat ry päätti lyhentää kokeen tehtäviä ja tarjota myös 40 pisteen koevaihtoehtoa. Moni palautetta antanut opettaja piti tätä hyvänä sekä kokeen korjaamisen että oppilaiden kannalta. Lyhyttä tuottamistehtävää pidettiin helppona erityisesti heikommille oppilaille sekä maahanmuuttajaoppilaille. Rakenne- ja sanastotehtävää pidettiin myös hyvänä, koska tehtävä sisälsi myös helpompia sanoja heikommille oppilaille.
Toisaalta lyhyemmät tehtävät eivät välttämättä tarkoita helpompaa koetta: kuuntelutehtävässä kysyttävä asia täytyi kuulla nopeasti, sillä teksti oli lyhyempi kuin aikaisempina vuosina. Tämän huomion oli tehnyt muutama palautetta antanut opettaja. Lapsilukijan puhetta kommentoi myös muutama. Nuorella lukijalla on oma vauhdikas puhetapansa ja lukutilanne studiossa on vaativa lukijalle. Koronan takia lukijan täytyi myös olla ”terveysturvallinen”.
Kokeen luontoteemaa moni opettaja ja oppilas piti sopivana tai mielenkiintoisena mutta totesi teeman olleen myös vaativa. Luetunymmärtäminen koettiin vaikeaksi juuri erityisen vesieläinteemansa vuoksi mutta toisaalta moni oppilas piti luetunymmärtämistä kaikkein mielenkiintoisimpana tehtävänä.
Tuottamistehtävään useampi opettaja toivoi aikaisempaan tapaan kymmenen pisteen tehtävää ja tarinan kirjoittamista. Tätä toivottiin erityisesti taitaville oppilaille. Pienet kuvat olivat muutaman mielestä epäselviä. Rakenne- ja sanastotehtävään muutama opettaja toivoi imperfektiä; muutama opettaja sitä vastoin oli tyytyväinen, ettei imperfektiä kysytty.
Ylöspäin eriyttävää tilanteet ja reagointi –tehtävää moni opettaja ja oppilas piti hyvänä: muutama opettaja toivoi tehtävää peruskokeeseen.
Suullista koetta ehti pitämään vain muutama opettaja: he pitivät suullista koetta melko onnistuneena.

Yhteenvetona voi todeta, että koetta pidettiin sopivan vaativana. Oppilaiden mielipiteet eri tehtävien mielenkiintoisuudesta ja myös vaativuudesta jakaantuivat melko tasaisesti.
Kokeen lyhentäminen oli ajan käytön kannalta hyvä asia. Lyhyempi koe ei kuitenkaan ole välttämättä laadullisesti parempi: lyhyt koe ei testaa yhtä monipuolisesti kielitaitoa ja vie tehtäviä monivalinnan ja yksittäisten sanojen kysymisen suuntaan. Pisteytyksessä havaitsi kuitenkin selvästi, että lyhyemmästä 40 pisteen kokeesta saa helpommin paremman arvosanan.

Lyhyemmän 40 pisteen kokeen keskiarvo / oppilas oli 27,80 pistettä eli arvosanana noin 8.
Pidemmän 50 pisteen kokeen keskiarvo / oppilas oli 36,34 pistettä eli arvosanana noin 7+.
Yli kaksinkertainen oppilasmäärä teki yhä 50 pisteen kokeen 40 pisteen kokeen sijaan.
Eriyttävän 40 pisteen kokeen tehneiden keskiarvo / oppilas oli 27,47 pistettä eli arvosanana noin 8-.

Kiitämme kaikkia opettajia ja oppilaita Peruskoulun 6. luokan englannin kokeen tekemisestä ja palautteen antamisesta kokeen kehittämiseksi.

Have a wonderful summer everyone!