2018 6. lk kokeen palaute

Kooste perusopetuksen 6. luokan englannin kokeen 2018 palautteista 

Palautteita tuli 28.

Kokeen aihepiiri:

mielenkiintoinen: 19           OK: 9             ei lainkaan mielenkiintoinen: 0

Kokeen vaikeustaso:

vaikeahko: 2                   sopiva: 22          helpohko: 4

Mielipiteitä ja huomioita kokeesta:

Palautteita on tiivistetty, ja jotkut mielipiteet toistuivat useissa palautteissa.

Yleistä palautetta:

Koe oli selkeä ja helppo toteuttaa.

Ohjeet olivat hyvät ja riittävät.

Aihepiiri oli tuttu ja mielenkiintoinen.

Rakenne ja reagointi olivat sopivan rajatut.

Kaivattiin tarkempia pisteytysohjeita.

Tehtävät olivat selkeitä ja yksinkertaisia.

Arvosteluasteikko tuntui liian tiukalta.

Korjaaminen oli vaivattomampaa.

60 min ei riittänyt kokeeseen.

Hajonta luokan sisällä oli vitosesta kymppiin.

Kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen:

Kuuntelu oli selkeä ja helppo.

Aihe oli mielenkiintoinen: uusia asioita Australiasta, johon ollaan tutustuttu aikaisemmin.

Kuullun- ja luetunymmärtämistehtävät eivät erotelleet tarpeeksi.

Kuuntelu ja luettu olivat pitkät ja veivät paljon aikaa.

Sanasto ja rakenne:

Rakenne oli sopiva ja erotteleva.

Rakenneosuudessa toivottiin mitattavan vain rakenteita, ei sanastoa.

Rakenneosiota toivottiin joksikin muuksi kuin aukkotehtäväksi.

Toivottiin lisää imperfektin testausta.

Rakenne oli vaikea.

Rakennetehtävässä numerointi häiritsi selkeyttä. Toivottiin vinkkejä viivan alle suomeksi.

Tuottaminen:

Oppilaat pitivät erityisesti tuottamistehtävistä.

Aineessa oppilaat kykenivät näyttämään taitonsa ja vahvuutensa.

Joillekin oppilaille vapaa tuottaminen aineessa oli liian vaikeaa. Heille toivottiin käännöslauseita.

Aine oli liian helppo. Pitäisi olla tarkempi ohjaus ja vihjeet.

Suullinen koe:

Suullisen kokeen ohjeet olivat selkeät.

E-koe:

E-kokeen sanasto- ja rakennetehtävä oli sekava.

Palautteen antaneiden opettajien pitämiin kokeisiin osallistui:

947 oppilasta, joiden keskiarvo oli 47,5 pistettä eli 8-

Eriytettyjä tehtäviä teki:

13 oppilasta, joiden keskiarvo oli 30,1 pistettä eli 6.