6. luokan kokeen 2019 palautekooste

Mielipiteitä ja huomioita kokeesta:
Palautteita on tiivistetty, ja jotkut mielipiteet toistuvat useissa palautteissa ja jotkut ovat yksittäisiä mielipiteitä.

Yleistä palautetta:
Koe oli mielekäs ja monipuolinen ja oppilaat jaksoivat keskittyä sen tekemiseen.
Aihepiiri oli mielenkiintoinen tai ok.
Kokeen vaikeustaso oli sopiva tai vaikeahko.
Kuuntelu- ja luetunymmärtämistehtävät olivat pitkiä.
Rakenne- ja sanastotehtävä oli vaikein, myös pisteytyksen suhteen.
Tuottamistehtävää pidettiin mukavana.
Arvosteluasteikkoa pidettiin liian tiukkana.
Osa toivoi opettajan ratkaisuja koepakettiin erikseen kokeiden jälkeen.
Fonttikokoa pidettiin pienenä.

Kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen:
Kuuntelua pidettiin pitkänä ja vaikeahkona.
Suomenkieliset ohjeet välissä saattoivat häiritä.
Luetunymmärtämistä pidettiin pitkänä mutta mieluisana lukea.

Sanasto ja rakenne:
Sanasto- ja rakennetehtävää pidettiin vaikeimpana tehtävänä, myös sen pisteytystä.

Tilanteet ja reagointi:
Tilanteet ja reagointi –tehtävä saattoi olla hankala pisteyttää.

Tuottaminen:
Tuottamistehtävää pidettiin mukavana ja helpoimpana tehtävänä.
Pitkän lauseen käsite on kuitenkin oppilaille hankala. Toivottiin minimisanamäärää.

Suullinen koe:
Ei palautetta.

E-koe:
E-kokeen tehtävät olivat riittävästi eriytettyjä.

Palautteen antaneiden opettajien pitämiin kokeisiin osallistui
810 oppilasta, joiden keskiarvo oli 41,60 pistettä eli 7 / 7+.
Eriytettyjä tehtäviä teki lisäksi 28 oppilasta (osa teki 50 pisteen kokeen, osa 60 pisteen), ja heidän keskiarvonsa oli 6+.